سه شنبه04242018

Last update11:40:30 AM

Back شما اینجا هستید: خانه شورا ی همکاری

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

روحانی نماینده طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران

 روحانی نماینده طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران  و یکی از مسئولین جنایات رژیم جمهوری اسلامی

در قتل عام واعدام ها وزندان وشکنجه هزاران کمونیست، آزادیخواه و مخالف است!

 حسن روحانی نماینده رژیم  هزاران اعدام وقتل عام بهترین جوانان ایران به ایتالیا وفرانسه میاید. آنکه دستی در خون آزادیخواهان ودستی در سفره خالی کارگران دارد میهمان سرمایه داری جهانی است . دولت های سرمایه داری مزد سرکوب وزندانهای مخوف را قرار است به روحانی ورژیم جمهوری اسلامی بدهند .

ادامه مطلب...

بیانیه در گرامی داشت یاد جان فشانان راه آزادی و سوسیالیسم

 بیانیه در گرامی داشت یاد جان فشانان راه آزادی و سوسیالیسم

مرداد و شهریور ماه سال 67 ، به تقریب یک دهه پس از روی کارآمدن رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ، نقطه ننگین و برگ دیگری از کارنامه ی سراسر خون ریز و رسوای رژیم را رقم زد . رویدادی که هنوز پس از گذشت دهه ها ، زخم آن بر جان هزاران خانواده داغدار و یک نسل کامل از انسان های معترض ، آزادی خواه و کمونیست ، و جان به در برد گان آن سال ها باقی و ماندگار است .

ادامه مطلب...

به مناسبت اول ماه مه2014

  بیانیه مشترک احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست

به مناسبت اول ماه مه۲۰۱۴(۱۱اردیبهشت ۱۳۹۳) روزجهانی کارگر

 کارگران، زحمتکشان

مردم آزاده ایران!

ادامه مطلب...

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر2015

  اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب و سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

 کارگران،زحمتکشان

مردم آزادیخواه ایران!

ادامه مطلب...

پیرامون تحولات اخیر عراق

 اعلامیه  نشست احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

پیرامون تحولات اخیر عراق
 
 عراق طی هفته های اخیر به صحنه درگیری های خونین و وسیع نظامی میان جنگجویان دولت اسلامی عراق و شام "داعش" و نیروهای وابسته به نوری مالکی مبدل شده است. عروج جریان موسوم به "داعش" و پیشروی و تصرف بخشی از عراق، روی دادی بدون پیش زمینه و خلق الساعه نیست. تصویر هولناک دیگری است از تقابل نیروهای واپسگرای حاکم بر منطقه و جهان ما؛ یک سو ارتجاع بنیادگرایان اسلامی و سوی دیگر ارتجاع امپریالیستی و رژیمهای بورژوائی منطقه.

ادامه مطلب...

ازحماسه مقاومت کوبانی علیه توحش "دولت اسلامی " با همه توان دفاع کنیم

  ازحماسه مقاومت کوبانی علیه توحش "دولت اسلامی " با همه توان دفاع کنیم

اکنون بیش از سه هفته است که "کوبانی" میدان جدال توحش" دولت اسلامی " و مقاومت یک پارچه  مردم کوبانی است. تسخیر کوبانی برای "دولت اسلامی" اهمیت استراتژیک دارد. باتسخیر کوبانی آنان هم بخشی از مرز سوریه و ترکیه را در اختیار گرفته، هم با قرار گرفتن در مرکز سه منطقه خودگردان کردستان سوریه راههای ارتباطی این سه منطقه را از همدیگر قطع کرده و نقل و انتقال "یگان های دفاع از خلق" جهت یاری به کوبانی را دشوار ساخته و بالاخره تصور می کنند که اگر مقاومت کوبانی را در هم شکنند دیگر سدی در مقابلشان برای پیشروی نخواهد بود.

 

ادامه مطلب...

Ultimo reporte sobre la primera reunión conjunta

Ultimo reporte sobre la primera reunión conjunta

Miércoles 14 del mes de mordad del año 1387 (calendario persa)

Miércoles 4 de agosto de 2008

 

ادامه مطلب...

آخرین اخبار

منتخب مقالات