شنبه04212018

Last update11:40:30 AM

Back شما اینجا هستید: خانه مقالات مقالات و مطالب مقالات رسیده پشت پرده کشتار در پاریس

پشت پرده کشتار در پاریس

 پشت پرده کشتار در پاریس

 جمعه ۱۳ اکتبر شب پر هراس  و دردآوری برای مردم پاریس بود. تروریستهای خلافت اسلامی با شقاوت تمام به مراکز فرهنگی،محل های تجمع مردم و خیابان ها با سلاح های مختلف و بمب های انتحاری حمله کردند که تا کنون منجر به کشتار ۱۳۱ نفر و صدها زخمی شده که حال بسیاری از آنها وخیم گزارش شده است. کشتار پاریس که چند روز بعد از عملیات انتحاری این گروه در لبنان که منجربه کشته شدن بیش از سی تن افراد بیگناه رخ داد، با انزجار افکار عمومی جهان و همه انسان های شریف و آزاد منش و سازمانها و احزاب و نهادهای مترقی روبرو شد.

 

 

فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و بسیاری از قدرتمداران کشورهای دیگر، کشتار پاریس را "حمله به آزادی ها و ارزش های آن در فرانسه" تعبیر کرده و وعده داده اند که تروریستها را سرکوب خواهند کرد. دولت فرانسه تغییر "قوانین دست و پاگیر"برای شناسایی تروریستها را با سرعت در دستور کارش قرار داد. همین نکته روشن می کند که از نظر این دولت، محدود کردن آزادی های سیاسی،فردی و مدنی  -که از دست آوردهای تاریخی و اجتماعی  است – پیش شرط "مبارزه با تروریسم"است. البته این سیاست مختص به دولت فرانسه نیست بلکه در هر فرصتی دولتها و بویژه دولتهای امپریالیستی پس از 11 سپتامبر  همراه با چاشنی سیاست های راسیستی به پیش برده اند.

سه روز بعد از قتل عام پاریس،هواپیماهای فرانسه در عملیات تلافی جویانه شهر رقه را که با ارعاب و اجبار به مرکز گروه خلافت اسلامی تبدیل شده بمباران کردند.یعنی مجارات عمومی مردم یک شهر بخاطر عملیات تروریستی یک گروه مرتجع.

همه می دانند که رشد گروه های افراطی اسلام سیاسی،اگر محصول مستقیم سیاست خود امپریالیست ها نباشند، پیامد جانبی سیاست های آنهاست . گرایشات معطوف به اسلام سیاسی که پایه های اجتماعی آنها اقشار و طبقات ارتجاعی است، اشتهای سیری ناپذیری برای تصاحب قدرت و تشکیل حکومت مذهبی دارند و ده ها سال است که دربخش بزرگی از خاورمیانه ،یا در قدرت سیاسی حضور دارد و  یا تصاحب قدرت سیاسی از اهداف دایمی آنهاست. این گروه ها اغلب از حمایت امپریالیستها برخوردار بوده و یا در حیاط خلوت آنها پرورش داده شده اند.

پیشبرد جهان گرایی توام با سیاستهای نئولیبرالی،که زمینه ساز قطب بندی و شکاف های طبقاتی در همه جای جهان شده است، در کنار تهاجم ایدئولوژیک سیاسی به افکار و بنیادهای سیاست و مناسبات سوسیالیستی،بستر رشد  گروه های مادون ارتجاعی و شبه فاشیستی راچنان رشد داده،که می توانند از ناآگاهی نسل جوان فاقد امید به آینده و یا تلنبار شده در حاشیه کلان شهرها در مسیر سیاستهای تروریستی خود استفاده کنند.این در شرایطی است که کوبانی نشان داده که اتکا به توده های مردم و نهادهای خودگران متکی بر دموکراسی مستقیم،شکل مناسب بدیل سیاسی -اجتماعی در منطقه است.

سیاست های امپریالیستی در خاورمیانه،همراه بوده باحمایت از شیوخ صاحب قدرت در بسیاری از کشورهای عربی،پرورش طالبانیسم در افغانستان و پاکستان، حمایت آشکار از روحانیت و گرایش های طرفدار خمینی در آستانه انقلاب ایران و در بزنگاه های مهم سیاسی حتی در شرایطی که تروریسم این  رژیم در خارج از ایران، قتل های بی رحمانه اپوزیسیون ایران را پیش می برد،حمایت و پشتیبانی از دولت ترکیه، عربستان، قطر و دیگر کشورهای های حاشیه خلیج که مراکز رشد گروه داعش  یا خلافت اسلامی بوده و هنوز که هنوز است رتق و فتق امور این جریان ارتجاعی را سامان می دهند و دست آخر ضیافت سرمایه دارانه برای حسن روحانی رئیس حکومت ترور،شکنجه و اعدام و سرمایه، همه و همه نشان می دهد که سیاست امپریالیست ها، ریاکارانه و زمینه ساز،فروپاشی جوامع مدنی در عراق و سوریه،رشد جنگ های نیابتی و تروریسم در خاورمیانه شده و راسیسم و خارجی ستیزی در کشورهای امپریالیستی را دامن زده است.

پس از حمله آمریکا به عراق،و بعد از شکست"بهار عربی"و جنبش های مردمی،بخش بزرگی ازخاورمیانه و بویژه سوریه،عراق، لیبی و یمن به مرکز جنگ های نیابتی دولتهای ارتجاعی منطقه، گروه های مختلف اسلامی از جهادی گرفته تا حزب الله تبدیل شده که ائتلاف امپریالیسم آمریکا،فرانسه،بریتانیا با عربستان و ترکیه و شورای همکاری خلیج از یک طرف و دولت سوریه، امپریالیسم روسیه و جمهوری اسلامی و حزب اله، دامنه این جنگ را چنان گسترش داده اند که نه تنها تا کنون صدها هزار کشته و میلیونها آواره و پناهنده بجای گذاشته شده است، بلکه زمینه ساز تصرف سرزمینی گروه خلافت اسلامی در منطقه شده است. پشت پرده ترورهای پاریس را باید در پیشبرد مجموعه این سیاست های ارتجاعی جستجو کرد.

ما  ضمن همدردی با خانواده های کشته شدگان و آرزوی بهبودی برای آسیب دیدگان حمله تروریستی در پاریس، لبنان و محکوم نمودن بی قید و شرط خلافت اسلامی و دیگر گروه های مرتجع که به اشکال مختلف همین سیاست ها را دنبال می کنند، از همه انسان های شریف و نیروهای مبارز و مترقی در فرانسه، خاورمیانه و دیگر نقاط جهان، درخواست می کنیم که عوامل پشت پرده سیاست هایی که زمینه ساز ترور و کشتار و آوره شدن میلیونها انسان است را افشا کرده و حاملین آن را آماج قرار دهند. باید بتوانیم سیاست های تروریسم پرور امپریالیستها، گروه های اسلامی سرکوبگر و دولت های حامی آنها را افشا کرده و نگذاریم که راسیسم و پناهنده ستیزی که بر بستر وارونه سازی سیاستهای پشت پرده، امکان حضور پیدا می کند، اجازه رشد بیابد.

 

هسته اقلیت

16 نوامبر 2015/25 آبان 1394

 

 

 

 

 

آخرین اخبار

منتخب مقالات