سه شنبه04242018

Last update11:40:30 AM

Back شما اینجا هستید: خانه مقالات مقالات و مطالب موضوع های ویژه طرحى مقدماتى براى نشست مشترک

طرحى مقدماتى براى نشست مشترک

  طرحى مقدماتى براى نشست مشترک احزاب٬ سازمانها و نهادهاى چپ و کمونيست

انشعابات متعدد و بدون پایان سازمانها و احزاب از قیام سال 57 تا کنون در عمل به ما نشان میدهد، مبارزه مشترک جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در زیر سقف یک حزب و یا یک سازمان غیر ممکن است. از اینرو آن سازمانها و احزاب که علیرغم این واقیعت تلخ، مجددا خواهان ایجاد تشکل واحد و فراگیر چپ میباشند، بهتر است برای جلوگیری از انشعاب، شکست، سرخوردگی و افسردگی تکرارى، اول این طرح را در تشکل خود اجراء کنند و بعد در صورت موفقیت آنرا به دیگر تشکلات جنبش کمونیستی پیشنهاد نمایند.

 

 چطور ممکن است، کسانی که در زیر سقف یک سازمان و یا یک حزب با داشتن نزدیکی های بسیار زیاد نظری، سیاسی، برنامه ای، ساختار تشکیلاتی و سابقه رفاقت طولانی نتوانستند مشترکا جهت سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه نمایند و در نتیجه از یکدیگر انشعاب نمودند و بعد دوباره انشعاب و باز هم دوباره انشعاب کردند؛ حالا پای را فراتر نهند و نه تنها با همان هایی که دیروز از آنان جدا شدند، بلکه فراتر از آن با دیگر افراد، سازمان ها و احزابی که هیچگونه نزدیکی نظری، سیاسی، برنامه ای ندارند، تحت یک سازمان واحد٬ سراسری و فراگیر چپ متحد شوند؟ عجیب تر آنکه میخواهند رای سیاسی و یا نظری کاملا مخالف خود را که احزاب و سازمانهای دیگر با رای گیری، رای بازی، رای سازی و رای دهی به اکثریت نشانده اند را هم گردن گذارند! کاری که نه تنها درسازمان و حزب واحد خود تا کنون انجام ندادند و نمیدهند، بلکه همچنین در "اتحاد چپ کارگری "و"اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ " نیز انجام ندادند.

خود را گول نزنیم و دیگران را هم ... ، این امر – همه در هم - شدنی نیست.

من آنچه را که بدون اتلاف وقت و انرژی، تجربه مجدد انشعاب و شکست و از دست دادن مجدد اعتماد و امید مردم ممکن است را پیشنهاد میکنیم:

سیلی نقد به از حلوای نسیه است

اتحاد عمل، همکاری و مبارزه هماهنگ و سازمان یافته احزاب، سازمانها، نهادها و فعالین چپ

ما، تمامی احزاب، سازمان ها، گروهها، انجمن ها، فعالین و نهادهای که خواهان سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و برقراری بلاواسطه جامعه سوسیالیستی بجای آن میباشیم، میتوانیم با حفظ تشکل مستقل خود، با اختلاف نظر، برنامه های متفاوت، اعتقاد به شیوه های متفاوت مبارزه، ساختارهای تشکیلاتی گوناگون و نوع حکومت آینده به دور از خود مرکز بینی با یکدیگر در عرصه های عملی مبارزه که ذیلا برای مثال به چند نمونه از آنها اشاره ميگردد، جهت سرنگونى جمهورى اسلامى همکاری مبارزاتی داشته باشیم و در سطح جهانی این مبارزات را هدفمند، همزمان، هماهنگ، سازمان یافته و یک صدا انجام دهیم. در این نوع از اتحاد – اتحاد عمل و یا همکاری سراسری سازمان یافته و با برنامه مبارزاتی – دیگر امکان کودتا، باندبازی و یا قالب کردن برنامه، سیاست، تاکتیک، استراتژی، ساختار تشکیلاتی هیچ حزب وسازمانی بر جمع وجود ندارد، چون اصولا این همکاری مبارزاتی هماهنگ، حزب، سازمان و یا اتحادیه فراگیر چب نیست؛ بلکه همانطور که از نامش بر میاید فقط همکاری مبارزاتی تشکلات چپ با یکدیگراست. نتیجتا دارای هیچ برنامه سیاسی، تاکتیک، استراتژی، ساختار تشکیلاتی و ...نیست. چون یک تشکیلات نیست، انشعاب هم ندارد. هر تشکل و فعال سیاسی آزادانه انتخاب میکنند که آیا در حرکتی چه در سطح محلی و چه در سطح جهانی همکاری میکند و یا نه. این همکاری مبارزاتی چپ در سطح جهانی، همیشه دارای همکارهای ثابت نیست. در هر برنامه مبارزاتی، فرهنگی، هنری و سیاسی تعداد تشکلات بنابر سیاست و برنامه احزاب و سازمان ها، برای همکاری کم و یا زیاد میشود. برای مثال در شهر کلن از نشست کلن تا کنون ما پنج آکسیون موفق، میتینگ اعتراض به دستگیری کارگران کرج، هم دردی و همبستگی با شهروندان افغان، مراسم گرامیداشت یاد جانباختگان دهه 60، ایمیل زنجیره ای به رئیس روابط بین المللی سندیکاهای آلمان به مناسبت کارزار جهانی برای آزادی کارگران زندانی و شب یلدای آزادی داشتیم که چهار مورد اول با همکاری نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- واحد غرب آلمان، حزب کمونیست ایران -کلن، جمعی از چپ های کلن، راه کارگر هئیت اجرائی، راه کارگر کمیته مرکزی و حزب کمونیست کارگری- حکمتیست انجام شد و مورد پنجم فقط با همکاری حزب کمونیست ایران-کلن، جمعی از چپ های کلن و نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران واحد غرب آلمان اجرا شد. با این وجود هیچ دشمنی بین تشکلات سازمان دهنده و شرکت نکرده بوجود نیامد. انشعابی هم صورت نگرفت، چون ما که حزب و یا سازمان واحد نبودیم که حالا از هم جدا شویم. از امروز هم مشغول سازماندهی 8 مارس، اول ماه مه، جشن نوروز و جلسه بحث آزاد درباره برنامه چپ بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. روشن است که ما ميتوانيم نمونه هائی از آنچه را که در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی با برپایی جامعه سوسياليستى نويد آنرا ميدهيم به عنوان قاعده، مانند آزادى بيان٬ مطبوعات٬ احزاب٬ تظاهرات٬ اينترنت٬ نوع پوشش و آرايش٬ برابرى حقوقى ـ اقتصادى ـ اجتماعى زن و مرد با سهميه ٥۰% براى زنان٬ جدايى حکومت از مذهب٬ کار براى همه٬ بيمه تندرستى و بهداشت براى همه٬ مسکن رايگان براى همه٬ تحصيل رايگان با تامين مالى براى همه٬ سلب مالکیت سرمایه های بزرگ، آسايش٬ رفاه و امنيت براى همه و . . . در منشور همکارى خود بنويسيم. حال این حقوق و قواعد در چه نوع ساختار اداری و کشوری صورت میگیرد، نام آن چیست؛ جمهوری سوسیالیستی، جمهوری شورایی، حزبی، کارگری و یا اینکه چه نوع مبارزه درست است؛ سندیکایی، اتحادیه ای، شورا کارگران، مبارزه مسلحانه، قیام مسلحانه و ... موضوع همکاری ما نیست و هر کس آنرا خود برای خود تعیین میکند و نیاز به ولایت فقیه ندارد.

برگزاری برنامه های سالنی، مطبوعاتی و خیابانی در سطح جهانی در جهت سرنگونى جمهورى اسلامى

براى مثال:

١ـ حمایت و پشتیبانی از طبقه کارگر و مبارزات آن

٢ـ اول ماه مه

٣ـ ٨ مارس

٤ـ همبستگی، حمایت و پشتیبانی از زندانیان سیاسی و مبارزه جهت آزادی آنان

٥ـ حمایت و همبستگی با جنبشهای زنان، کودکان کار و خیابان٬ دانشجويان و جوانان

٦ـ مبارزه جهت حفظ محیط زیست و دفاع از حقوق حيوانات

٧ـ مراسم بزرگداشت یاد جانباختگان دهه 60

٨ـ گرامیداشت مبارزات شوراهای کارگران، زحمتکشان و زنان در کردستان و ترکمن صحرا برای حفظ دستاوردها قیام 57 در مقابل حمله نظامی جمهوری اسلامی به کردستان و ترکمن صحرا

٩ـ برگزاری جلسات و سمینارهای بحث آزاد

١۰ـ حمايت و شرکت در مبارزات جهانى ضد سرمايه دارى

11سازماندهی مبارزه مشترک در ایران

ستاد هماهنگى احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

١ـ برای این منظور ستاد هماهنگی ای از نیروهای سرنگونی خواه چپ، توسط احزاب، سازمان ها، انجمن ها، گروه ها، نهادها، جمعیت ها و ... بوجود خواهد آمد.

٢ـ این ستاد تشکیل میگردد از یک نماینده از هر تشکل که خواهان مبارزه مشترک و هماهنگ میباشد.

اعضای ستاد هماهنگی نیروهای چپ

1- تمامی سازمانها، احزاب و نهادهایی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جامعه سوسیالیستی بجای آن هستند و

2- تمامی کسانی که تا کنون به جمهوری اسلامی سفر نکرده اند و

3- تائید یک سازمان و یا حزب سیاسی را دارند.

کارکرد این ستاد

١ـ هماهنگی، زمان بندی و برنامه ریزی مبارزات مشترک که نمونه هایی از آن در بالا ذکر گردید

٢ـ ایجاد ارتباط مستقیم ـ ایمیل گروهى٬ پالتاک ـ بين تشکلات عضو جهت تبادل نظر پيرامون اقدامات مشترک

٣ـ ایجاد سایت جهت درج اخبار مبارزاتی ستاد هماهنگی و اعضا آن

حقوق اعضا

١ـ محتوای تمامی آکسیونهای و برنامه ها توسط تشکلات ـ شهرى ـ برگزارکننده تعیین میگردند

٢ـ هیچ تشکلی مجبور به اجراء٬ قبول و يا امضا آکسیون٬ اعلاميه و برنامه ای نیست که آنرا قبول ندارد

٣ـ هر تشکل در هر شهری حق اجراء هر آکسیون و برنامه ای را دارد که آنرا قبول دارد

٤ـ تمامى تشکلات عضو حق دارند جداگانه٬ مجزا و يا مشترک با ديگر تشکلات غير عضو نيز فعاليت و همکارى داشته باشند

٥ـ هر عضو حق آنرا دارد که اعلاميه و يا اطلاعيه مشترک شوراى هماهنگى را امضا نکند. در اين صورت اعلاميه و يا اطلاعيه مذبور بدون امضا آن تشکل و يا تشکل ها انتشار ميیابد.

٢۰.٦.٢۰١٢

انوش رستگار

 

 

 

آخرین اخبار

منتخب مقالات