سه شنبه04242018

Last update11:40:30 AM

Back شما اینجا هستید: خانه مقالات

مقالات

پروژه های همکاری بمثابه سامانه حرکت

  پروژه های همکاری بمثابه سامانه حرکت

مقاله زیر در سال 73 و بدنبال ارائه طرح همگرایی از سوی هسته اقلیت منتشر شد. دوران تجزیه های بی امان وزیر سوال بردن سوسیالیزم واعلام « پایان تاریخ » بود. امروزه شرایط تغییرات به سزایی کرده است. درسایه بحرانهای عظیم اقتصادی وفلاکت روز افزون توده های کارگر وزحمتکش

ادامه مطلب...

نشست کلن، آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟

  نشست کلن، آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟

 برای درک اهمیت واقعی یک رویداد و نشاندن آن ها درجایگاه واقعی خود باید بدورازجوزدگی و هیجانات لحظه ای به قضاوت نشست. وگرنه همواره بیم آن می رود که ازطریق مبالغه گوئی خرده رویدادها به جای رخداد های مهم و  تاریخی به نشینند  و لاجرم به نتیجه گیری های غلط و برانگیختن انتظارات نادرست بیانجامند. انتظاراتی که نهایتا جز تشدید یأس و پراکندگی بیشتر حاصلی ببار نخواهد آورد. 

ادامه مطلب...

نشست مشترک نیروهای چپ و کمونیست" پاسخ به کدام پرسش؟

 

 

 

 نشست مشترک نیروهای چپ و کمونیست" پاسخ به کدام پرسش؟

در روزهای22 الی 24 ژوئن اولین نشست تدارکاتی 25 حزب سازمان و نهاد چپ و  کمونیست در شهر کلن آلمان برگزار شد. برخی از نهادها به عنوان ناظر در این نشست حضور یافته و چگونگی ارتباط خود با این مجموعه را به تصمیم گیری نهادهای مربوطه پس از بازگشت از اجلاس و   مکانیزم درونی نهادها موکول کرده بودند.

ادامه مطلب...

چرا با سیاست سازمان كارگران انقلابى ايران (راه كارگر) هييت اجرايى همراه نشدیم!

در رابطه با امضا اطلاعیه شورای همکاری در باره تحریم انتخابات

 چرا با سیاست سازمان كارگران انقلابى ايران (راه كارگر) هييت اجرايى همراه نشدیم!

همزمان با طرح مسئله انتخابات نوشتن پیش نویس اطلاعیه مبتنی بر تحریم انتخابات از سوی مجمع عمومی شورای همکاری به رفقای حزب کمونیست ایران سپرده شد. پیش نویس در جمع چرخید واز سوی جمع مورد تصحیحاتی قرار گرفت . همزمان خبر جلسه 6 حزب کردستانی به ما رسید. راه کارگر از فرصت استفاده کرده وتحت عنوان اینکه حزب کمونیست ایران با نیروهای جنگ نیابتی همکاری میکند پیش نویس جدیدی ارائه داد وتحلیلش را از انتخابات وشرکت در آن که در نقد پیش نویس حزب آمده است توضیح داد.

ادامه مطلب...

نقد وپاسخ به نقد راه کارگر

نقد وپاسخ به نقد راه کارگر

سازمان کارگران انقلابی بکرات از موضع ما جویا شده اند علیرغم اینکه خیلی قبل تر از این حرفها ما موضع گرفتیم  این یک نمونه است که همان ابتدا در نقد پیش نویس ها و نظرات رفقای کارگران انقلابی ارائه شده است .اما بخشی که نقد این رفقا است اساسا فراموش شده ومسئله کردستان عمده شده است. نامه زیرکه توسط یکی از نمایندگان شورا نوشته شده به هردو مسئله وارتباط آنها می پردازد و سخنی کوتاه هم به آن اضافه شده که در ذیل نامه است . از این روشن تر نمیتوان موضعی منصفانه گرفت . چه در رابطه با جناحهای رژیم و چه در رابطه با آلترناتیو های بورژوایی نظر ما روشن است .  

ادامه مطلب...

پاسخی به نوشته ششم و پنجم روابط عمومی سازمان کارگران انقلابی ایران -راه کارگر

 پاسخی به نوشته ششم و پنجم

روابط عمومی سازمان کارگران انقلابی ایران -راه کارگر

با سلام

در فکر این بودم که آیا باید با نامه های ماراتونی و تکراری این رفقا جواب دهم یا نه؟ به این نتیجه رسیدم که نباید خسته شد و باید جواب داد. بویژه اینکه آنها "حق بجانبانه"  تیتر ایمیل شان را به جمله :« چرا ر. هلمت پاسخ نمی دهد؟» قید کرده اند!

ادامه مطلب...

چرا اعلامیه مشترک درباره تحریم انتخابات را امضاء نکردیم؟

  چرا اعلامیهمشترک  درباره تحریم انتخابات را امضاء نکردیم؟

اسناد مباحثات سازمان ما درون "شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست"

اسناد زیر نوشته های روابط عمومی سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) پیرامون  مباحثات درون شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست درارتباط با اعلامیه تحریم انتخابات است که به همراه اعلامیه هیئت اجرائی سازمان تحت عنوان« تحریم از کدام سو؟ چرا اعلامیه" شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست" درباره تحریم انتخابات را امضاء نکردیم؟ » منتشر می شود.

ادامه مطلب...

آخرین اخبار

منتخب مقالات