سه شنبه04242018

Last update11:40:30 AM

فراخوان برای کارزارسراسری

 فراخوان برای کارزارسراسری درروزسی ام ماه مه ۲۰۱۵

برای آزادی دستگیرشدگان اول ماه مه وآزادی همه فعالان کارگری و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی به کارزار

واقدامات مشترک وسراسری، متحدا اقدام نماییم!

 

  

ادامه مطلب...

خبر مقدماتی ازتدارکات کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری ایران

  خبر مقدماتی ازتدارکات کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری ایران

 ۱۸ حزب ، سازمان و نهاد چپ و کمونیست ایرانی طی فراخوان مشترکی ، با عنوان  «کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری» ، به همراه سازمان ها و احزاب چپ سویالیست که تا حال از این حرکت حمایت نموده اند ، کمپین اعتراضی وسیعی را در سطح چندین کشور به مدت یک هفته ازتاریخ  ۲۰ تا ۲۷ اکتبر سازماندهی کرده اند . این کمپین با هدف دفاع  از خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی لغو احکام احضار فعالین کارگری و نیز آزادی تمامی زندانیان سیاسی ایران تدارک دیده می شود.

ادامه مطلب...

آخرین اخبار

منتخب مقالات